Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya, dengan dengan beberapa kalimat(perintah dan larangan), Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman “Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia” Ibrahim berkata “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku” Allah berfirman”Janjiku tidak mengenai orang – orang zalim” dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu (baitullah) tempat berkumpul manusia dan tempat yang aman. Dan telah kami peringatkan kepada Ibrahim dan Ismail “Bersihkan rumahku untuk orang – orang yang thowaf yang iktikaf, yang rukuk, yang sujud” Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa “ya tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah – buahan dari penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian”. Allah berfirman ”dan kepada orang kafir, akupun berikan kesenangan sementara, kemudian aku paksa menjalani siksa neraka dan itulah seburuk – buruk tempat kembali.”

MAHA BESAR ALLAH DENGAN SEGALA FIRMANNYA

Iklan