Manusia hidup dibekali akal untuk dapat melangsungkan hidup demi mendapatkan makanan, Sebuah akal identik dengan nafsu yang menjurus kepada insting binatang manusia. Manusia tidak akan memperdulikan orang lain apabila akal manusia dikuasai dengan nafsu dan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Untuk mengimbanginya Allah SWT memberikan anugrah kepada manusia yaitu sebuah hati nurani.

Hati nurani merupakan salah satu untur perasaan manusia yang lebih condong mendorong manusia untuk berbuat baik. Hati nurani membuat manusia berfikir lebih rasional dan sosialis dengan mendorong manusia kepada kebaikan.
Pada zaman yang akhir ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaikan hari yang sudah menjelang maghrib. Semua sifat manusia yang tercela akan terjadi diizaman ini yang akan menandakan dekatnya sebuah hari kiamat. Semua itu telah terbukti yaitu Suka pada sesama jenis, pembunuhan, maksiat merajalela. perampasan, dll. Banyak perebutan kekuasaan yang tidak menghiraukan orang lain dengan membunuh dan membantai ratusan orang demi mendapatkanya. Hal itu sering dilakukan oleh bangsa-bangsa Yahudi dan Nasrani, mereka selalu berusaha untuk menguasai dunia dengan membantai bangsa islam.

Fakta kebiadapan Bangsa Yahudi dan Nasrani

  1.  Mereka Menciptakan hukum HAM dan disebarkan keseluruh bumi untuk meracuni bangsa islam supaya tidak lagi menggunakan hukum pada agama islam dan Al-Qur’an sebagai hukum tertinggi
  2.  Mereka merubah dan memutar balikkan fakta sejarah demi merubah pemikiran bangsa lain. contohnya pada kisah Hittler, Drakula, Perang Salib, dll.
  3. Mereka menciptakan strategi adu domba untuk memecah belah bangsa islam. Contohnya pada aliran Ahmadiah yang diciiptakan oleh bangsa Yahudi untuk memancing perpecahan pada bangsa islam. Membuat sebuah teror yang kemudian menuduh salah satu aliran agama islam yang melakukanya untuk membohongi dan meracuni publik yang seakan-akan bangsa islam itu bangsa yang keji dan biadap.
  4. Mereka membantai bangsa islam dengan keji seperti yang dilakukan bangsa israel pada bangsa palestina, bangsa amerika pada bangsa irak dan afganistan. mereka selalu berdalih untku keamanan dunia. Bangsa Israel membunuh lebih dari 1 jt orang di palestina dalam kurun wakktu 20 thn, tetapi mereka selalu menyembunyikan hal tersebut pada publik sedangkan apabila dari bangsa mereka 1 orang saja yang terbunuh maka mereka menggembar-gemborkan kepada publik seakan-akan bangsa islam itu keji.
  5. Pengusiran dan penggusuran Bangsa islam selalu terjadi mana-mana. Setiap tahun Bangsa palestina diusir dan kehilangan pemukiman mereka sebanyak 1000 Ha. Penduduk Rohinya terusir dari pulau mereka,
  6. Mereka menciptakan maksiat dimana-mana untuk merusak moral bangsa islam bahkan kitap suci nabi isa AS dirubah dan ditambahkan unsur-unsur maksiat.

 

 

 

Iklan